Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Văn bản

Từ khóa
Số/Ký hiệu:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Số
Lĩnh vực:
Ngày ban hành
Tổng cộng có 1031 văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/TTXT-TCHC 22/02/2024 tham gia góp ý dự thảo đề án phân loại đô thị thị trấn Di Linh đạt đô thị loại IV
04/TTr-TTXT 22/02/2024 Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với chuyên viên chính thuộc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
22/KH-TTXT 22/02/2024 VV Công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2024
23/KH-TTXT 22/02/2024 KH phòng chông tham nhung 2024
23/KH-TTXT 22/02/2024 KH phòng chông tham nhung 2024
27 /QĐ-TTXT 22/02/2024 VV thành lập Hội đồng lương Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch
63/TTXT-XTDL 22/02/2024 Mời báo giá dịch vụ quay video clip, duy trì, vận hành kênh Tik Tok "Đà Lạt - Thiên đường du lịch" năm 2024
64/TTXT-XTDL 22/02/2024 Mời báo giá dịch vụ duy trì, vận hành trang Fanpage "Đà Lạt - Thiên đường du lịch"
12/BC-TTXT 22/02/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư tháng 01/2024 và tổng hợp kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp tháng 02/2024
22/KH-TTXT 22/02/2024 VV Công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2024
26 /QĐ-TTXT 22/02/2024 Tờ trình và Quyết định đề nghị Ban hành Kế hoạch, phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Lưu trữ Trang thông tin điện tử xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Lâm Đồng năm 2024 (https://dalat-info.gov.vn)
21/KH-TTXT 22/02/2024 Kế hoạch: Lưu trữ Trang thông tin điện tử xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Lâm Đồng năm 2024 (https://dalat-info.gov.vn)
20/KH-TTXT 21/02/2024 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Trung tâm
25 /QĐ-TTXT 21/02/2024 Về việc: Tờ trình, Quyết định ban hành Kế hoạch, phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện duy trì, vận hành kênh Tik tok "Đà Lạt - Thiên đường du lịch" năm 2024
19 /KH-TTXT 21/02/2024 Về việc: Kế hoạch thực hiện duy trì, vận hành kênh Tik Tok "Đà Lạt - Thiên đường du lịch" năm 2024.
15 /KH-TTXT 21/02/2024 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2024
18 /KH-TTXT 21/02/2024 Về việc: Kế hoạch thực hiện duy trì, vận hành trang Fanpage "Đà Lạt - Thiên đường du lịch" năm 2024
24 /QĐ-TTXT 21/02/2024 Về việc: Tờ trình, Quyết định ban hành Kế hoạch, phê duyệt dự toán thực hiện duy trì, vận hành trang Fanpage "Đà Lạt - Thiên đường du lịch" năm 2024.
15 /KH-TTXT 21/02/2024 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2024
17 /KH-TTXT 21/02/2024 Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024