Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt: Năm 2023, phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm OCOP

  • 10/02/2023
  • s 14:15

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy sáng tạo trong sản xuất và hình thành các sản phẩm, gắn với giá trị cộng đồng, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nâng cao sản xuất và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa, phấn đấu trong năm 2023, TP Đà Lạt có ít nhất 15 sản phẩm OCOP mới

15 sản phẩm Ocop mới, trong đó có 5 sản phẩm Ocop cấp thành phố, 8 sản phẩm cấp tỉnh, 2 sản phẩm cấp quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử và trang thương mại điện tử nông sản tỉnh Lâm Đồng; xây dựng điểm giới thiệu trưng bày và bán sản phẩm OCOP. Chủ thể thực hiện: Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội/hiệp hội, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.
Sản phẩm: Phát triển sản phẩm OCOP theo 6 nhóm, gồm: Nhóm thực phẩm, Nhóm đồ uống, Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, nhóm sinh vật cảnh, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng./.

http://lamdongtv.vn/