Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phát triển gần 3.140 ha cà phê đặc sản

  • 21/03/2023
  • s 14:53

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh đến nay phát triển gần 3.140 ha diện tích cà phê đặc sản.

Trong đó, gồm 2.821 ha diện tích cà phê Arabica và gần 319 ha cà phê Robusta. Năng suất trung bình cà phê Catimor 28,5 tạ/ha; cà phê Robusta 33,2 tạ/ha. 

Các giống cà phê đặc sản chất lượng cao Robusta đang trồng phổ biến như: TR4, TR9, TR11, TRS1, Thiện Trường, Xanh Lùn, Hữu Thiên...

Riêng giống cà phê Arabica đặc sản chiếm 97% giống Catimor; 3% giống Typia, Bourbon, Catuara, TN1, TN2, THA2...

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phát triển khoảng 3.370 ha diện tích cà phê đặc sản, sản lượng đạt 1.460 tấn. 

Cụ thể, có 2.900 ha cà phê chè đặc sản, sản lượng khoảng 1.130 tấn tại xã Trạm Hành, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt; xã Đạ Sar, xã Lát, huyện Lạc Dương; 470 ha cà phê vối đặc sản, sản lượng khoảng 320 tấn tại xã Đinh Lạc, xã Gung Ré, huyện Di Linh...

http://baolamdong.vn/