Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phối hợp triển khai Đề án Tăng cường quản lý kinh doanh đối với cơ sở lưu trú

  • 23/05/2023
  • s 10:19

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra kế hoạch phối hợp triển khai Đề án Tăng cường quản lý kinh doanh đối với cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc.

 

Đề án với mục đích tăng cường công tác phối hợp của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan trong Đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể của các phòng, các Chi cục Thuế trong ngành thuế bảo đảm hoạt động thống nhất, có trách nhiệm, hiệu quả; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng trong công tác rà soát, đối chiếu, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú; triển khai, quản lý người nộp thuế, cơ sở lưu trú phù hợp với quy định hiện hành, không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.

Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan trong Đề án tăng cường quản lý thuế đối với các tổ chức, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu trú theo đúng quy định, rà soát các trường hợp là chi nhánh, địa điểm kinh doanh trên địa bàn nhưng có trụ sở chính nơi khác, xác định số thuế phân bổ phải nộp và đôn đốc người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.
Đồng thời, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử phù hợp với doanh thu thực tế phát sinh; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn. Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động đến người nộp thuế là cá nhân trên địa bàn quản lý; đồng thời, giao chỉ tiêu đến từng đội thuế/công chức thuế quản lý hộ kinh doanh nói chung, cơ sở lưu trú nói riêng thực hiện nộp thuế qua eTax Mobile, đảm bảo đến 31/12/2023 đạt tỷ lệ trên 90% người nộp thuế là cơ sở lưu trú thực hiện nộp thuế qua eTax Mobile; từ năm 2024, đạt 100% người nộp thuế nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua  eTax Mobile.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế  theo quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kê khai, nộp thuế, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn để rà soát xác định rủi ro xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh lưu trú.

Thực hiện rà soát đối với những trường hợp người nộp thuế còn lại không thuộc danh sách thanh tra, kiểm tra; các hộ kinh doanh khoán thuế, để kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai công suất buồng phòng thấp, chưa tương xứng với quy mô phòng, tuyến giao thông, điểm tập trung khu dân cư, khu trung tâm thương mại dịch vụ trên địa bàn, theo tiêu chí: Đưa vào diện rủi ro cao để bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kê khai doanh thu lưu trú thấp hơn 50% công suất buồng phòng; đối với hộ kinh doanh, trường hợp doanh thu khoán thấp hơn 50% công suất buồng phòng, cần tăng cường rà soát điều chỉnh doanh thu hoặc áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra không để chồng chéo, trùng lắp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; hướng dẫn, đảm bảo 100% các cơ sở lưu trú đăng ký khách lưu trú trên hệ thống đăng ký và quản lý cư trú trực tuyến trên trang web “quanlycutru.lamdong.gov.vn”; đồng thời, đăng ký khách lưu trú trên ứng dụng VneID, Cổng dịch vụ công quốc gia sau khi được Bộ Công an và Công an tỉnh triển khai thực hiện.

http://baolamdong.vn/