Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng

  • 20/11/2023
  • s 10:45

(LĐ online) - Ngày 19/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Hội thảo với sự chủ trì của các đồng chí: GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS.TS Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ThS Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt.

Các đại biểu Học viện Chính trị khu vực II tham dự Hội thảo

Các đại biểu Học viện Chính trị khu vực II tham dự Hội thảo

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có TS. Đỗ Tất Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS. TS Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện; PGS. TS Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện.

Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh; cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II và Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu chào mừng Hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu chào mừng Hội thảo

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi tỉnh Lâm Đồng được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chọn tổ chức Hội thảo. Đồng chí đã thông tin tới các đại biểu tham dự Hội thảo về tổng quan tình hình phát triển du lịch ở địa phương. Qua đó tin tưởng rằng kết quả và sự thành công của Hội thảo sẽ tạo động lực to lớn và đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý nhà nước, đầu tư, phát huy, phát triển giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắnh cảnh gắn với phát triển du lịch nói riêng và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.

Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi bàn tròn

Các đại biểu tham dự Hội thảo

“Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Đồng thời đánh giá một cách toàn diện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và từng bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S nhấn mạnh.

GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, với thiên thời, địa lợi và nhân hòa mang đến cho Lâm Đồng cơ hội để chuyển hóa tiềm năng thành sự phát triển các loại hình dịch vụ du lịch riêng có, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Trên cơ sở trao đổi những vấn đề nền tảng của phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa đối với du lịch chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng, GS. TS Lê Văn Lợi đã định hướng thảo luận các giải pháp, bước phát triển du lịch không chỉ phù hợp với những thay đổi về bối cảnh mới, không gian mới của tỉnh Lâm Đồng mà còn tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức, khai thác những tiềm năng thế mạnh và khắc phục các điểm yếu để đưa du lịch chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tham luận về công tác phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tham luận về công tác phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng trao đổi về công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và kế hoạch bảo tồn, quản lý, phát huy các di tích lịch sử - văn hoá, thiên nhiên ở tỉnh Lâm Đồng

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng trao đổi về công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và kế hoạch bảo tồn, quản lý, phát huy các di tích lịch sử - văn hoá, thiên nhiên ở tỉnh Lâm Đồng

Đại biểu Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận những vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử- văn hóa - thiên nhiên theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Đại biểu Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận những vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa - thiên nhiên theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Hội nhà báo Lâm Đồng tham luận về phong cách người Đà Lạt - hai câu chuyện, một góc nhìn du lịch

Lãnh đạo Hội Nhà báo Lâm Đồng tham luận về phong cách người Đà Lạt - hai câu chuyện, một góc nhìn du lịch

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu đã trình bày những tham luận cũng như tham gia thảo luận, trao đổi bàn tròn, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa - thiên nhiên trong phát triển du lịch; làm rõ vai trò của các di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch cũng như chỉ ra mối quan hệ giữa phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững…

Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi bàn tròn

Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi bàn tròn

Đồng thời, đánh giá thực trạng khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao ở tỉnh Lâm Đồng. Qua đó có những đề xuất, giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác tiềm năng và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao tại Lâm Đồng

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu kết luận Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đánh giá cao chất lượng các bài tham luận, những trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu tại Hội thảo cũng như hơn 60 bài viết từ các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy của Học viện Chính trị khu vực II, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy… trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

“Các ý kiến, tham luận, bài viết đã nhìn nhận, trao đổi và đánh giá nội dung của Hội thảo theo những cách nhìn, quan điểm khác nhau tạo nên sự đa dạng, nhiều chiều trong cách tiếp cận chủ đề hội thảo. Đặc biệt những đề xuất, giải pháp đưa ra có tính khả thi và có thể triển khai trên thực tiễn. Ban Tổ chức sẽ tiếp tục biên tập nội dung Hội thảo và tổ chức lan tỏa đến các đơn vị chức năng có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn”, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Ban Tổ chức và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Ban Tổ chức và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Hội thảo là diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân về các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua đó cung cấp các luận cứ, luận điểm và đề xuất các giải pháp phát huy giá trị các di tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

TUẤN HƯƠNG