Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ về khoa học công nghệ cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

  • 24/03/2022
  • s 08:44

Thực hiện chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025” của Chính phủ, trong 3 năm tới, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng sẽ thực hiện hỗ trợ 2 lĩnh vực là tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và công nghệ, sở hữu trí tuệ với 4 nội dung.

Cụ thể, Sở sẽ tiến hành hỗ trợ 70 doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho 70 doannh nghiệp. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp (không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp) cho 9 doanh nghiệp. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp (không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp) cho 15 doanh nghiệp. 

Việc hộ trợ nhằm phát triển bền vững các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Q.UYỂN

http://baolamdong.vn/