Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động

  • 12/04/2022
  • s 13:30

Để giảm thiểu những tác động do đại dịch COVID-19 kéo dài, trong thời gian qua, Lâm Đồng đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát triển. 

Đóng gói cao Atiso nước tại một doanh nghiệp vùng ven Đà Lạt

Theo thống kê của ngành chức năng Lâm Đồng, trong năm 2021 vừa qua, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh là 1.203 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 16.583,1 tỷ đồng, giảm 8% về số doanh nghiệp đăng ký mới và tăng 26,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Cho đến nay, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế của Lâm Đồng đạt 11.200 doanh nghiệp. Cùng đó, kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục phát triển, số lượng hợp tác xã thành lập mới, thành viên hợp tác xã tiếp tục tăng; năm 2021, có 35 hợp tác xã thành lập mới, toàn tỉnh hiện có 4 liên hiệp hợp tác xã, 460 hợp tác xã với trên 59.209 thành viên.

Để các doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, Tỉnh ủy Lâm Đồng trong thời gian qua đã ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo.

Tỉnh cũng thực hiện khá hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trợ giúp các doanh nghiệp này phát triển; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh; tập trung phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi.

UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 

Với tinh thần đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức các phong trào thi đua một cách đồng bộ, trong tháng 4/2021, tỉnh đã cho thành lập Khối thi đua các Doanh nghiệp loại hình kinh tế tư nhân và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 32 thành viên, trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng được phân công làm Khối trưởng Khối thi đua. Đầu tháng 5/2021, Khối thi đua các Doanh nghiệp loại hình kinh tế tư nhân và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Khối thi đua, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát động thi đua thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III và các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã Lâm Đồng năng động, sáng tạo, liên kết, hội nhập, phát triển”. 

Trong tháng 10/2021, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình đối thoại và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021 để ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết hợp động viên tinh thần vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhân dịp này, tỉnh đã tặng bằng khen cho 45 doanh nghiệp và 38 doanh nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đầu tháng 11/2021, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cụ thể của các doanh nghiệp và người dân cần hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo thực hiện phương châm “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”.

UBND tỉnh trong năm cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa các nhà máy trên địa bàn duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng.

Nhờ những giải pháp kịp thời của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thời gian qua đã được tiếp thêm động lực, vừa thực hiện chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chính vì vậy, dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng kinh tế Lâm Đồng trong năm 2021 vẫn tiếp tục tăng trưởng; tổng sản phẩm trong nước GRDP của tỉnh (theo giá so sánh 2010) tăng 2,58%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 11.009 tỷ đồng, đạt 118% dự toán địa phương, tăng 17% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,64%; tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 696,3 triệu USD, đạt 85,44% kế hoạch đề ra.

http://baolamdong.vn/