Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Khảo sát ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  • 20/05/2022
  • s 08:31

Kính gửi: Quý doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Kế hoạch số 2178/KH-TCT ngày 04/4/2022 của Tổ công tác đối thoại và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022;

Để có cơ sở tổng hợp, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết những khó khăn, vướng mắc và phục vụ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (dự kiến tổ chức vào tháng 6/2022), Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm) kính đề nghị Quý doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bớt chút thời gian tham gia nội dung khảo sát doanh nghiệp lần 1 năm 2022 (kèm theo Phiếu khảo sát) và gửi về Trung tâm trước ngày 02/6/2022 (địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt hoặc hộp thư điện tử: xtdautu@gmail.com).

Các ý kiến phản ánh qua Phiếu khảo sát chỉ sử dụng vào việc tổng hợp và đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết; không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và được lưu trữ tại Trung tâm.

Phiếu khảo sát được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp qua đường bưu điện và địa chỉ email của doanh nghiệp;

Nội dung văn bản: Xem tại đây

Thông tin vui lòng liên hệ: Phòng xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, số điện thoại: 0263.3533167.

Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.