Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thông báo tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022

  • 24/05/2022
  • s 15:06

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

Căn cứ Văn bản số 162/TTKCXT-XTTM ngày 18/5/2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng về việc mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2022.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo đến Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã thông tin về Chương trình cấp quốc gia về  XTTM năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin Hội chợ

Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2022 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư giữa các địa phương thuộc các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, trong khu vực ASEAN và các nước đối tác.

2. Thời gian: diễn ra từ ngày 03/8/2022  đến ngày 08/8/2022.

3. Địa điểm: tại Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng; số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

4. Quy mô: từ 350 đến 400 gian hàng.

5. Chi phí gian hàng

- Giá gian hàng: Gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m = 9m2): 10.000.000 đồng/gian.

- Ban tổ chức hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho doanh nghiệp tham gia nhưng không vượt quá  10.000.000 đồng/01 đơn vị tham gia.

Trung tâm, thông báo đến Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã quan tâm đăng ký tham gia và gửi bản đăng ký tham gia tới Ban tổ chức qua Email: danangtpic@gmail.com trước ngày 18/7/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 02363 896571 (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng).

Nội dung văn bản: xem chi tiết tại đây