Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

  • 31/05/2023
  • s 07:50

Nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, toàn diện, hiệu quả giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9) trong công tác truyền thông phối hợp đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tuyên truyền đầu tư, thương mại và du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, văn hóa, di sản, kiến trúc, con người Đà Lạt - Lâm Đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2030. Ngày 12/5, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2023-2025.

Chủ trì Lễ ký kết có Đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Từ Lương – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo các sở, ngành.

Tham dự Lễ ký kết về phía tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia của các sở ngành, đơn vị trong tỉnh và lãnh đạo, phóng viên chuyên trách của VTV9.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, Đồng chí Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận hợp tác và nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn chào đón và có mối quan hệ chặt chẽ, thân tình với các cơ quan báo chí trên cả nước. Đối với Đài truyền hình Việt Nam, nhất là Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai bên luôn có mối quan hệ gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh theo những quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh Lâm Đồng. Cam kết sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ tuyên truyền cho tỉnh nhất là truyền thông chính sách. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu là đối tác hợp tác toàn diện của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng nhau phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh du lịch, đầu tưthương mại, quảng bá điểm đến Đà Lạt - Lâm Đồng, đặc biệt là giới thiệu sâu rộng về thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh thông qua các chương trình thời sự - chính luận, cụ thể:

Về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.

Tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch, Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo từng giai đoạn và hàng năm.

Thành tựu đạt được trong quá trình triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch, đầu tư và thương mại nổi bật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Về lĩnh vực văn hóa - di sản.

Tuyên truyền thông qua phối hợp thực hiện và phát sóng các ký sự, phóng sự, video clip tuyên truyền, quảng bá Văn hóa - Di sản Đà Lạt - Lâm Đồng với các nội dung: Các nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể với công tác giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số;  Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống (làm nhẫn bạc, gốm,...) của đồng bào dân tộc thiểu số Chu Ru tại huyện Đơn Dương; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Phát triển văn hóa và du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc của tỉnh Lâm Đồng; Tuyên truyền giới thiệu 02 di tích quốc gia đặc biệt và 18 di tích, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Tuyên truyền thông qua phối hợp thực hiện và phát sóng các ký sự, phóng sự, video clip tuyên truyền, quảng bá đầu tư, thương mại và du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng với các nội dung: Giới thiệu và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và các sản phẩm được cấp nhãn hiệu thương hiệu, các sản phẩm OCOP của địa phương; các chính sách thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; Trải nghiệm các loại hình du lịch đặc trưng của địa phương: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng... đặc biệt là các mô hình du lịch, điểm du lịch mới, thu hút khách du lịch như: Du lịch canh nông, du lịch thể thao mạo hiểm,…; Giới thiệu về ẩm thực của Đà Lạt - Lâm Đồng; Thông tin về các sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá du lịch hàng năm như: Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt..., các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về lĩnh vực nông nghiệp.

Hai bên phối hợp tuyên truyền về chủ trương, định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh để góp phần thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và hợp tác xúc tiến tiêu thụ nông sản của tỉnh Lâm Đồng.

Giới thiệu các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.

UBND tỉnh giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng làm đầu mối, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 và hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: ĐÌNH CỪ