Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thương mại

Phát triển thương mại vùng Tây Nguyên cần định hướng và công thức mới

  • 09/05/2024
  • 10:55
Các địa phương vùng Tây Nguyên cần liên kết, thống nhất đồng hành phát triển các sản phẩm thế mạnh chủ lực cho từng nhóm sản phẩm, từ đó xác định các mô hình chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị phù hợp để khai thác các giá trị sản phẩm tốt nhất.

Đà Lạt đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

  • 09/05/2024
  • 10:50
Đà Lạt hiện đang tập trung hỗ trợ phát triển về mẫu mã, nâng cao chất lượng của các mặt hàng nông sản địa phương thông qua Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của thị trường.

Gần 1,3 tỷ đồng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  • 04/04/2024
  • 10:12
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh và giao Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức thực hiện.

Tổ chức chợ phiên nông sản, đặc sản cuối tuần

  • 19/03/2024
  • 10:15
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch vừa đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép tổ chức chợ phiên nông sản, đặc sản Lâm Đồng cuối tuần.