Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tuyển dụng 2023

Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 28/7/2023

  • 28/07/2023
  • 09:34
Thông báo Lịch sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

BỘ TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

  • 21/07/2023
  • 08:44
BỘ TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 21/7/2023

  • 21/07/2023
  • 08:25
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023

Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 21/7/2023

  • 21/07/2023
  • 08:24
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023