Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Chuyển Đổi Số

Chuyển đổi số - Hướng đi tất yếu trong phát triển nông nghiệp

  • 10/05/2024
  • 10:16
Chuyển đổi số (CĐS) trong nông nghiệp đã đem lại những tác động tích cực, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Những ứng dụng CĐS làm tăng giá trị và vị thế nông nghiệp Lâm Đồng. Ứng dụng những công nghệ chuyển đổi số vào quy trình sản xuất, mỗi thiết bị trong nhà kính này đều cảm biến, được kết nối với máy tính qua Internet, chế độ hoạt động được thiết kế sẵn.

Thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần ''3 tăng cường, 5 đẩy mạnh''

  • 09/05/2024
  • 10:47
Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác chuyển đổi số quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khuôn khổ, điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia.

CHỈ ĐẠO, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số

  • 07/05/2024
  • 09:22
Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 203/TB-VPCP ngày 6/5/2024 thông báo kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số ‘chắp cánh’ Lâm Đồng hoá ‘thiên đường xanh’

  • 21/04/2024
  • 17:03
Sở hữu thắng cảnh thần tiên, Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành "Thiên đường xanh", thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống. Chuyển đổi số sẽ "chấp cánh' cho Lâm Đồng hiện thực hoá mục tiêu.