Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Chính sách ưu đãi đầu tư

Chính sách ưa đãi đầu tư trong lĩnh vực Cụm Công nghiệp

  • 31/12/2021
  • 14:59
Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển Cụm công nghiệp

Chính sách ưa đãi đầu tư trong lĩnh vực Môi trường

  • 31/12/2021
  • 14:56
Nghị Định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Chính sách ưa đãi đầu tư trong lĩnh vực Thuế

  • 31/12/2021
  • 14:47
Miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Chính sách ưa đãi đầu tư trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ

  • 31/12/2021
  • 14:30
Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ