Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hội chợ, Hội thảo

Thông báo Hội chợ xúc tiến Thương mại và công nghiệp nông thôn gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022

  • 20/10/2022
  • 16:17
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Hội chợ xúc tiến Thương mại và công nghiệp nông thôn gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ 2022

  • 05/10/2022
  • 09:19
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2022 để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thông báo Hội chợ Công nghiệp – Thương mại – Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022

  • 22/09/2022
  • 09:51
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Hội chợ Công nghiệp – Thương mại – Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022 để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thông báo Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022

  • 07/09/2022
  • 15:53
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.