Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư

Thông tin về các khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  • 28/02/2024
  • 14:45
Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp một số thông tin về các khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để phục vụ việc mời gọi nhà đầu tư....

Lâm Đồng: Tăng cường thu hút đầu tư khu, cụm công nghiệp

  • 21/02/2024
  • 10:05
Đến nay, toàn tỉnh có 2 khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội và 6 cụm công nghiệp, thu hút trên 120 dựán. Riêng khu công nghiệp Phú Bình đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đầu tư hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư.

Lâm Đồng thu hút được 21 dự án FDI

  • 29/01/2024
  • 10:45
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 1/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án (1 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư trên 14 triệu USD).