Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Hà chú trọng triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP

  • 13/07/2023
  • s 09:56

(Lamdongtv.vn) - Toàn huyện Lâm Hà hiện có 19 sản phẩm Ocop của 15 chủ thể; trong đó: 16 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao và 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp Trung ương.mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển mới thêm ít nhất 10 sản phẩm OCOP.

Thực hiện chương trình xây dựng các sản phẩm OCOP, huyện Lâm Hà đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển mới thêm ít nhất 10 sản phẩm OCOP. Đặc biệt, huyện tiếp tục chú trọng xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm để từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế đặc trưng của mỗi vùng, địa bàn, gắn với các chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Trọng tâm là ban hành các cơ chế chính sách, bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn của sản phẩm để được công nhận sản phẩm Ocop. Đồng thời tham gia có hiệu quả vào mạng lưới sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trong và ngoài nước, qua đó khẳng định thế mạnh về các sản phẩm nông sản của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân và doanh nghiệp làm nông nghiệp./.

Hoàng Ái