Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ doanh nghiệp

UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư tháng 11/2023

  • 15/11/2023
  • 16:47
UBND tỉnh thông báo về việc tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết (tháng 11 năm 2023)

Tuyên truyền Đề án Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  • 07/11/2023
  • 08:30
Ngày 18/8/2023 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư

  • 24/10/2023
  • 14:15
Ngày 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng - tháng 10, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư tháng 10/2023

  • 18/10/2023
  • 14:18
UBND tỉnh thông báo về việc tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết (tháng 10 năm 2023)