Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024): Xây dựng Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

  • 17/05/2024
  • 13:55
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở dành mối quan tâm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh và coi đó là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng.

Đòn bẩy để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững

  • 16/05/2024
  • 08:07
Quy hoạch là một khâu hết sức quan trọng, là bước mở đường cho quá trình phát triển của đất nước, ngành, vùng hoặc địa phương. Không chỉ là cơ sở pháp lý, bản quy hoạch tốt được ví như đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.

Khoa học, công nghệ là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  • 16/05/2024
  • 08:01
Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) đã có nhiều đóng góp tích cực, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  • 16/05/2024
  • 07:56
Thực hiện Chương trình Quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ đã khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL, ứng dụng những giải pháp công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.