Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thương mại

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH OCOP LÂM ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TƯƠNG XỨNG VỚI TIỀM NĂNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

  • 24/08/2023
  • 14:03
Chương trình OCOP là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững của Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Việc xác định và phát triển các sản phẩm OCOP chất lượng và độc đáo không chỉ giúp thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp, mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân

CV 1708/SNN-PTNT ngày 18/7/2023

  • 20/07/2023
  • 15:41
Thông tin liên quan đến sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Hà chú trọng triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP

  • 13/07/2023
  • 09:56
Toàn huyện Lâm Hà hiện có 19 sản phẩm Ocop của 15 chủ thể; trong đó: 16 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao và 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp Trung ương.mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển mới thêm ít nhất 10 sản phẩm OCOP

LÂM ĐỒNG THAM GIA HỘI CHỢ VÙNG TÂY NGUYÊN - ĐẮK NÔNG NĂM 2023

  • 03/07/2023
  • 14:19
Trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại thương mại năm 2023; từ ngày 30/6/2023 đến ngày 05/7/2023. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội chợ vùng Tây Nguyên - Đắk Nông