Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thương mại

Đạ Tẻh: Phát triển 12 sản phẩm OCOP

  • 20/04/2023
  • 17:31
Trong năm 2023, huyện Đạ Tẻh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với 12 sản phẩm đạt 3 sao, chia làm 5 nhóm sản phẩm năm 2023.

Thư chúc mừng nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

  • 20/04/2023
  • 07:53
Thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4.

CV 182/TTXT-TM thông báo thông tin về Chương trình Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023 - Tôn vinh sản phẩm OCOP

  • 17/04/2023
  • 14:01
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Chương trình Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023 - Tôn vinh sản phẩm OCOP để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

CV 179/TTXT-TM về việc mời tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng năm 2023

  • 17/04/2023
  • 13:55
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại