Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thương mại

Thông báo Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư - Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 (Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2023)

  • 07/04/2023
  • 14:30
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư - Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 (Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2023) để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thông báo Đoàn giao dịch Xúc tiến Đầu tư - Thương mại tại Nhật Bản

  • 04/04/2023
  • 10:00
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Đoàn giao dịch Xúc tiến Đầu tư – Thương mại tại Nhật Bản để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thông báo thông tin về Chương trình sẵn sàng để xuất khẩu (R2E)

  • 04/04/2023
  • 10:00
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông tin Chương trình sẵn sàng để xuất khẩu (R2E) để quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Toàn tỉnh phát triển 240 sản phẩm OCOP

  • 23/02/2023
  • 10:45
Từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 240 sản phẩm OCOP, trong đó, gồm 228 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 12 sản phẩm OCOP cấp quốc gia.