Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Toàn tỉnh phát triển 240 sản phẩm OCOP

  • 23/02/2023
  • s 10:45

Từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 240 sản phẩm OCOP, trong đó, gồm 228 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 12 sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Cụ thể, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng nâng cấp 20% trở lên sản phẩm OCOP đã được phân hạng, ưu tiên sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu, dịch vụ, du lịch nông thôn. 

Chủ thể sản phẩm OCOP chiếm 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ, 20% hợp tác xã, 10% làng nghề truyền thống.
Đặc biệt, phấn đấu có 20% chủ thể xây dựng và triển khai chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn gắn với vùng nguyên liệu ổn định. 

Được biết, tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 215 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, 4 sao và 5 sao.

Kết quả đánh giá, phân hạng trong năm 2022, toàn tỉnh với 23 sản phẩm OCOP đợt 1, dự kiến 50 sản phẩm OCOP đợt 2.

http://baolamdong.vn/