Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Dự kiến Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024

  • 21/09/2023
  • s 09:45

(TITC) - Ngày 20/9/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 433/CDLQGVN-QLXT gửi Sở quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các địa phương thông báo dự kiến Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia một cách hiệu quả, thống nhất.

Đối với từng sự kiện cụ thể, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng như các đơn vị chủ trì sẽ có hướng dẫn đăng ký tham gia vào thời gian thích hợp.

Trung tâm Thông tin du lịch