Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư

  • 24/10/2023
  • s 14:15

(LĐ online) - Ngày 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng - tháng 10, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước buổi làm việc, có 3 đơn vị đăng ký lịch làm việc là Công ty TNHH Tiến Vinh gặp vướng mắc về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực thuế; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình muốn làm rõ về thửa đất của doanh nghiệp bị quy hoạch, thời gian và phương án đền bù giải tỏa để đơn vị có phương án di dời nhà xưởng (nhưng đã được giải đáp trước giờ làm việc nên đại diện đơn vị không tham dự nữa); Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Hưng xin thực hiện dự án đầu tư Quản lý bảo bệ rừng kết hợp với trồng cây dược liệu dưới tán rừng, nhưng không xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp…

Báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư của các sở, ngành, địa phương tháng 9/2023, cho biết: Với kiến nghị của Công ty Cổ phần Tuyền Lâm Hill về nội dung chưa được thuê rừng phòng hộ và chưa được xem xét chấp thuận chủ trương dầu tư dự án tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, theo Văn bản chỉ đạo số 8444/UBND-TH3 ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn Công ty cổ phần tuyền Lâm Hill trước ngày 15/11/2023.

Với kiến nghị của Công ty TNHH Minh Tú về việc không thống nhất số liệu mất rừng và xin được gia hạn nộp thuế theo thông báo thuế của Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm, Văn bản chỉ đạo số 8445/UBND-TH3 ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính để thống nhất số liệu mất rừng báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2023; Cục Thuế tỉnh nghiên cứu phản ánh của Công ty, thống nhất lộ trình giãn nộp thuế theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2023.

Với kiến nghị của Công ty TNHH An Việt Thế kỷ 21 về việc Công ty không xâm phạm 33 ha rừng, do bản đồ mới chồng lên bản đồ cũ nên dư ra 33 ha rừng; đề nghị hoàn trả kinh phí đã nộp ngân sách Nhà nước đối với diện tích rừng Công ty không tác động đến là 12,6 ha theo Kết luận thanh tra số 576/KL-UBND ngày 05/02/2023 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đã gửi Giấy mời số 233/GM-SNN ngày 17/10/2023 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH An Việt Thế kỷ 21 tại huyện Bảo Lâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8446/UBND-TH3 ngày 27/9/2023.

PHẠM LÊ