Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì tiếp và làm việc với doanh nghiệp tháng 11

  • 24/11/2023
  • s 08:00

(LĐ online) - Ngày 23/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì chương trình tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ tháng 11, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì tiếp và làm việc với doanh nghiệp tháng 11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì tiếp và làm việc với doanh nghiệp tháng 11

Báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư tháng 10/2023, tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư tháng 11/2023, do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng là đầu mối, tổng hợp, cho biết: Tháng 10/2023, có 2 đơn vị đăng ký làm việc là Công ty TNHH Tiến Vinh và Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông

Công ty TNHH Tiến Vinh kiến nghị: Công ty được miễn tiền thuê đất 15 năm, công ty được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 241 ha trồng rừng tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương. Đến năm 2013, Công ty bị thu hồi 54,42 ha do không thực hiện đúng cấp phép của UBND tỉnh. Đến thời điểm năm 2021-2023, UBND huyện Đơn Dương, mỗi năm đều có đoàn kiểm tra đã ghi nhận Công ty đã thực hiện những nội dung mà UBND tỉnh giao.

Trong giai đoạn 2011-2013 Công ty có xảy ra tranh chấp nội bộ, Công ty có nộp đơn cho Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt là cơ quan quản lý thuế. Đến năm 2016, Chi cục Thuế Đơn Dương mời các doanh nghiệp để làm thủ tục miễn tiền thuê đất, Công ty TNHH Tiến Vinh không có tên trong danh sách miễn tiền thuê đất. Ngày 24/6/2016, trong Biên bản họp xét Công ty TNHH Tiến Vinh bị thiếu Quyết định thu hồi 54,42 ha. Công ty không cung cấp được Quyết định vì năm 2013 Công ty bị cấm mã số thuế.

Năm 2020-2021, Chi cục Thuế Đơn Dương - Đức Trọng không căn cứ vào biên bản, đã quá thời gian làm việc và không chấp nhận và thông báo nợ thuế, quyết định cưỡng chế thu nợ thuế số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Vì số tiền là 2,7 tỷ đồng được miễn theo ưu đãi đầu tư, nên Công ty mong muốn cơ quan thuế hỗ trợ xem xét theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế, cho biết: Liên quan đến tình trạng pháp lý của doanh nghiệp thứ nhất là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp chưa được giải quyết, các giấy tờ của Công ty TNHH Tiến Vinh chưa rõ ràng và có các tên như sau: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu đại diện pháp luật là ông Trần Vinh. Đến năm 2009, chuyển tên người đại diện pháp luật là bà Lê Thị Ánh Nguyệt (Theo đại diện Công ty đến làm việc thì từ ngày 19/10/2022 bà Lê Thị Ánh Nguyệt không còn liên quan đến Công ty). Giấy tờ trên hồ sơ thuê đất là ông Trần Vinh và bà Phan Thị Thơm.

Từ năm 2009, doanh nghiệp gần như không hoạt động. Đến năm 2013, cơ quan Thuế chính thức đóng mã số thuế. Đến năm 2016, doanh nghiệp có lên làm thủ tục xin ưu đãi tiền thuê đất, mà vào thời điểm này người đại diện pháp luật vẫn là bà Lê Thị Ánh Nguyệt. Do đó hồ sơ đề nghị ưu đãi tiền thuê đất là bà Phan Thị Thơm ký mà bà không phải là người đại diện pháp luật. Công ty chưa đảm bảo 2 vấn đề là xử lý mã số thuế chuyển từ trạng thái ngưng hoạt động sang hoạt động lại bình thường và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đến hiện nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Hiện nay, một số giấy tờ gửi cho cơ quan Thuế có đóng dấu của Công ty trong đó bà Lê Thị Ánh Nguyệt vẫn đại diện cho Công ty. Cơ quan Thuế nhận được Văn bản ký của bà Phan Thị Thơm và ông Trần Vinh đề nghị cơ quan Thuế giải quyết vấn đề của doanh nghiệp. Vấn đề pháp lý của doanh nghiệp cần phải được giải quyết thấu đáo, rõ ràng người đại diện pháp luật. Khi cơ sở pháp lý đã rõ ràng thì cơ quan Thuế sẽ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tại thời điểm 2016, thì hồ sơ do bà Phan Thị Thơm ký vào thời điểm đó có đảm bảo phù hợp với luật doanh nghiệp và luật đầu tư, nếu đảm bảo thì mới xem xét giải quyết hồ sơ.

Năm 2022, cơ quan Thuế đã xem xét trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp đã mở lại mã số thuế. Nhưng người đại diện pháp luật đến nay vẫn không rõ ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì chương trình tiếp và làm việc với doanh nghiệp tháng 10, đã kết luận: Vấn đề xảy ra xuất phát từ nội bộ của doanh nghiệp, nên khi thực hiện thủ tục miễn giảm tiền thuê đất Công ty không thực hiện được. Việc thực hiện thủ tục miễn giảm tiền thuê đất là trách nhiệm của Cục Thuế, trường hợp nội bộ của Công ty không phải là trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật nên UBND tỉnh Lâm Đồng không có thẩm quyền xem xét trường hợp đó.

Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp đề nghị Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan giải quyết trước ngày 15/11/2023; hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về các điều kiện, quy trình, thủ tục để được miễn giảm thuế theo ưu đãi đầu tư. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát có Văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Tiến Vinh thay đổi người đại diện pháp luật theo đúng các quy định hiện hành trước ngày 31/10/2023, báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các cơ quan có liên quan rà soát báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án theo tiến độ, và thời gian thực hiện dự án đầu tư được phê duyệt trước ngày 15/11/2023.

Sau khi kết thúc chương trình làm việc, UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo số 9327/UBND-TH3 ngày 25/10/2023 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tiến Vinh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời và hướng dẫn dứt điểm tại Văn bản 2621/KHDT-KTN, ngày 14/11/2023 về nội dung liên quan đến dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và kết hợp chăn nuôi gia súc của Công ty TNHH Tiến Vinh tại huyện Đơn Dương. Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã trả lời và hướng dẫn tại Văn bản 5845/CTLDO-QLHKD, ngày 16/11/2023 về giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tiến Vinh.

Đối với Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông, kiến nghị về việc xin thực hiện dự án đầu tư: “Quản lý bảo vệ rừng kết hợp với trồng cây dược liệu dưới tán rừng” và UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 9466/UBND-LN, ngày 27/12/2021, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Dự án đầu tư của Công ty đã được các sở, ngành, chính quyền địa phương cho ý kiến và được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định tại Văn bản số 158/BC-KHĐT ngày 18/5/2023 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 7995/UBND-LN với nội dung không xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp.

Xem xét cho Công ty được thực hiện dự án đầu tư vì phù hợp với Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025. Vì trong Quyết định này vẫn thu hút đầu tư trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Công ty đã có hồ sơ dự án đề nghị xem xét đầu tư “trồng cây dược liệu dưới tán rừng” tại khu vực huyện Lâm Hà giáp với Đà Lạt. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thực hiện các thủ tục quy trình căn cứ UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh xem xét. Dự án này, phù hợp với Quyết định 2149/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/11/2022. Tuy nhiên, căn cứ Văn bản số 7995/UBND-LN, ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trưng dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp, trực tiếp nói tới dự án Phú Đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp biểu dương Công ty trong công tác quản lí bảo vệ rừng. Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh vẫn giữ nguyên quyết định, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Không đồng ý, đối với vấn đề này của Công ty Phú Đông. Lĩnh vực trồng dược liệu trên đất không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, nên dự án này thuộc đối tượng phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu và chấp thuận nhà Đầu tư là vi phạm Luật Đầu tư và Luật Đất đai nên UBND tỉnh không đồng ý. Dự án này muốn được đầu tư là phải tổ chức đấu thầu. Nội dung đã giải quyết dứt điểm tại hội nghị.

Trong Chương trình tiếp và làm việc với doanh nghiệp tháng 11/2023, có 2 đơn vị đăng ký, là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam vướng mắc về thủ tục triển khai dự án đầu tư tại số 01, 02 Đống Đa, Phường 3, thành phố Đà Lạt; Công ty TNHH An Việt Thế kỷ 21 vướng mắc về Văn bản số 2434/STC-GCS ngày 06/10/2022 của Sở Tài chính Lâm Đồng. Đặc biệt, 2 doanh nghiệp này đã từng đăng ký làm việc từ các kỳ tiếp và làm việc với doanh nghiệp trước đây.
LÊ HOA