Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bảo Lâm có 16 sản phẩm OCOP được phân hạng

  • 03/01/2024
  • s 10:37

Hội đồng OCOP huyện Bảo Lâm vừa tổ chức hội nghị đánh giá, chấm điểm, phân hạng đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đợt 2 năm 2023 với sự tham gia của ngành chức năng. 

 Theo đó, Hội đồng OCOP huyện Bảo Lâm đã đưa 16 sản phẩm OCOP để tiến hành đánh giá, chấm điểm, phân hạng; đồng thời, góp ý thêm về các tiêu chí, hồ sơ, thủ tục... để các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm trong thời gian tới. 

 Kết quả, Hội đồng OCOP huyện Bảo Lâm đã công nhận 16 sản phẩm đạt 3 sao và lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh và hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

TRỊNH CHU