Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng thu hút được 21 dự án FDI

  • 29/01/2024
  • s 10:45

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 1/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án (1 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư trên 14 triệu USD). Lũy kế đến nay có 87 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 5.190 tỷ đồng và gần 120 triệu USD, trong đó có 21 dự án FDI.

 Tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng còn có 55 doanh nghiệp (dự án) đang hoạt động sản xuất - kinh doanh (18 dự án FDI). Cụ thể, tại Khu công nghiệp Lộc Sơn (Bảo Lộc) có 30 dự án (7 dự án FDI), tại Khu công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng) có 25 dự án (11 dự án FDI).

TRỊNH CHU