Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kiều bào đóng góp quan trọng vào sự phát triển quê hương Lâm Đồng

  • 22/02/2024
  • s 09:30

Những năm qua, bà con kiều bào luôn là cầu nối quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa Lâm Đồng với các nước sở tại. Điều đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện bà con kiều bào ở các địa phương trong tỉnh về đón Tết Giáp Thìn 2024

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện bà con kiều bào ở các địa phương trong tỉnh về đón Tết Giáp Thìn 2024

Ðảng và Nhà nước nhất quán chủ trương coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Từ đó, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc. Công tác chăm lo, hỗ trợ bà con và công tác đại đoàn kết dân tộc, huy động nguồn lực kiều bào tiếp tục được chú trọng. Nhiều chủ trương, đường lối về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được thể chế hóa thông qua các chính sách, pháp luật trong nhiều lĩnh vực như quốc tịch, xuất cảnh, nhập cảnh, đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, lao động... Việc thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó động viên, khích lệ đồng bào nỗ lực vươn lên, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và hướng về quê hương, đất nước.

Với tỉnh Lâm Đồng, công tác người Việt Nam ở nước ngoài suốt những năm qua đã luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng yếu. Ngày 16/5/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2956/KH-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đó là cơ sở quan trọng để tỉnh Lâm Đồng xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ cụ thể ở từng giai đoạn để thực hiện hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Thống kê của UBND tỉnh cho thấy, tính đến cuối năm 2023, có 24 cá nhân là người Lâm Đồng định cư ở nước ngoài góp vốn đầu tư trong 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 487 tỷ đồng. Trong đó, có 9 cá nhân kiều bào góp vốn trong 7 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn khoảng 375 tỷ đồng; 15 cá nhân kiều bào góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đăng ký thành lập doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn đăng ký trên 112 tỷ đồng. Cũng trong năm 2023, doanh số chi trả ngoại tệ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 39,25 triệu USD, tăng 9,6% so với năm trước. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư ở tỉnh Lâm Đồng phần lớn đã lập nghiệp thành công ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, Úc, Pháp… Các doanh nghiệp của kiều bào đầu tư trên địa bàn tỉnh chủ yếu là kinh doanh quy mô vừa và nhỏ. Các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư chủ yếu là: du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành, nông nghiệp. 

Các doanh nghiệp có kiều bào đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong đầu tư, kinh doanh; đồng thời, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Điều này đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu của bà con kiều bào trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, luôn thấu cảm với bà con xa xứ, chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con lập nghiệp nơi đất khách và tin tưởng rằng, người Việt Nam dù đi đâu, ở đâu, làm gì cũng luôn hướng về cội nguồn, quê hương và dân tộc.

Ông Lý Thông Hạ - Việt kiều Pháp bày tỏ: Nhiều năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm với bà con kiều bào về đầu tư kinh doanh, cũng như về ăn Tết trên địa bàn tỉnh. Sự phát triển kinh tế hàng năm của Lâm Đồng là niềm vui, động lực quan trọng để bà con kiều bào có thêm niềm tin và động lực để đầu tư ngay trên mảnh đất quê hương. 

Chứng kiến sự thay đổi, phát triển của đất nước và của tỉnh Lâm Đồng, bà con kiều bào mong muốn sẽ được tạo điều kiện, cơ hội, cơ chế để bà con tham gia đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Bà Roya Nguyễn - Việt kiều Mỹ chia sẻ: Bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến vật chất. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho biết thêm, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng hiện đang tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ - giáo dục, hoạt động văn hoá - nghệ thuật, tham gia góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức, làm cầu nối để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng hội nhập và hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới.

NGỌC NGÀ