Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng xây dựng mô hình văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

  • 23/02/2024
  • s 10:49

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện.

Lâm Đồng xây dựng mô hình văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang có nguy cơ bị mai một. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhằm mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trước nguy cơ bị mai một, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch Xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 2.2024, đơn vị sẽ tổ chức khảo sát, kiểm tra, thu thập thông tin về văn hóa cồng chiêng tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Tổ kiểm tra phối hợp với công chức văn hóa - xã hội tiến hành khảo sát, phỏng vấn người dân, chú trọng chủ thể ở địa phương, người thực hành, gìn giữ văn hóa truyền thống để thu thập thông tin và tư liệu hóa văn hóa truyền thống tại địa phương.

mô hình sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện tỉnh Lâm Đồng.

Mô hình sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thành Khiêm

Trong tháng 3.2024, Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xây dựng mô hình văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc K’ho tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Dự kiến trong tháng 4.2024, đơn vị sẽ mời 2 giảng viên am hiểu về du lịch địa phương, văn hóa dân tộc thiểu số để tập huấn phổ biến, triển khai mô hình văn hóa truyền thống gắn với với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc phục vụ phát triển du lịch, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ du lịch cho người dân.

Qua đó, người dân nắm được thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc thiểu số tại xã Tà Nung; Kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ; công tác quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tại xã Tà Nung.

Cũng trong tháng 4.2024, Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Lễ ra mắt Mô hình văn hóa truyền thống tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

MAI HƯƠNG