Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Gần 1,3 tỷ đồng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  • 04/04/2024
  • s 10:12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh và giao Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức thực hiện. 

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cơ sở sản xuất rau, củ, quả có quy mô trên 1 ha; sản xuất chè trên 2 ha; sơ chế chè trên 200 tấn thành phẩm; nuôi heo thịt trên 100 con; gia cầm trên 3.000 con. 

Tổng số 52 cơ sở được hỗ trợ, cụ thể trồng rau, củ, quả (23 cơ sở), cây ăn trái (17 cơ sở); cà phê (3 cơ sở); nuôi mật ong (5 cơ sở); nuôi heo: (2 cơ sở); nuôi gà (2 cơ sở).

Nội dung hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho các cơ sở bao gồm: phân tích mẫu đất, nước, sản phẩm; tập huấn, tư vấn thực hiện; cấp giấy Chứng nhận VietGAP lần đầu.

VĂN VIỆT