Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Để thực hành sản xuất chuyên nghiệp hơn

  • 11/06/2024
  • s 14:01

Để nâng cao vị thế nông sản của tỉnh, góp phần định hướng nông dân thực hành sản xuất chuyên nghiệp hơn, các đơn vị chuyên trách của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tăng cường giám sát, khuyến cáo tuân thủ quy định các vùng trồng, cơ sở đóng gói để đáp ứng yêu cầu của thị trường nội tiêu và xuất khẩu.

Mắc ca là một trong những cây trồng của Lâm Đồng được giám sát, đánh giá định kỳ 1 lần trong năm 2024 theo quy định

Mắc ca là một trong những cây trồng của Lâm Đồng được giám sát, đánh giá định kỳ 1 lần trong năm 2024 theo quy định

Triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2024, các đơn vị chuyên trách của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tổ chức 20 lớp tập huấn (35 người/lớp) về yêu cầu chung đối với vùng trồng xuất khẩu; quy trình thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; hướng dẫn nhà nông, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sử dụng phần mềm nhật ký đồng ruộng, phần mềm quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. 

Các địa điểm tổ chức lớp tập huấn gồm các huyện Đạ Huoai (9 lớp), Di Linh (3 lớp), Bảo Lâm (2 lớp), Đạ Tẻh (2 lớp), Cát Tiên (1 lớp), Lâm Hà (1 lớp), Đam Rông (1 lớp), TP Bảo Lộc (1 lớp). Đối tượng tham gia tập huấn gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến sầu riêng đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, trong đó có một số cá nhân đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tập huấn trước đó, nhưng vi phạm Nghị định thư “Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc” và văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. 

“Mục đích tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của nhà nông trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo yêu cầu về dư lượng của nước nhập khẩu, nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh Lâm Đồng”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nhấn mạnh. 

Gắn tập huấn với giám sát định kỳ 1 - 2 lần trong năm 2024 đối với 114 vùng trồng sầu riêng đã được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số, tổng số 2.417 hộ liên kết sản xuất hơn 5.486 ha trong toàn tỉnh. Trong đó sản xuất theo chuỗi liên kết gồm 64 vùng trồng cấp mã số năm 2023 gần 3.282,2 ha (1.313 hộ) thuộc địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; 49 vùng trồng cấp mã số trong quý I/2024 gần 2.070 ha (1.031 hộ) tại các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; 1 vùng trồng được cấp mã số năm 2022 với 134 ha (73 hộ) tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Huoai. 

Riêng 47 vùng trồng sầu riêng sản xuất liên kết có hồ sơ được Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng xem xét đủ điều kiện cấp mã số và gửi nước nhập khẩu phê duyệt, được giám sát định kỳ 1 lần trong năm 2024 với diện tích hơn 1.891 ha (868 hộ) tại các huyện Bảo Lâm (22 vùng trồng, hơn 760,6 ha); Di Linh (14 vùng trồng, gần 700 ha); Lâm Hà (6 vùng trồng, 234,4 ha); Đạ Tẻh (4 vùng trồng, 168,8 ha); TP Bảo Lộc (1 vùng trồng, 27,7 ha). Đối với 46 vùng trồng đã được cấp mã số nội địa, được giám sát định kỳ 1 lần trong năm 2024 với diện tích hơn 710 ha và 301 hộ liên kết sản xuất các loại cây trồng như: rau, hồng ăn trái, cà phê, bơ, Atiso, mận, cam, thanh long, chè, mắc ca, chanh dây, lúa, chôm chôm, bưởi… theo quy định. Đối với vùng giống cây trồng được kiểm tra, đánh giá chất lượng, quản lý sinh vật gây hại, lấy mẫu phân tích virus theo yêu cầu của nước nhập khẩu tại 5 công ty ở Di Linh (4 đợt); Đà Lạt (3 đợt); Đức Trọng (2 đợt); Lâm Hà (2 đợt). 

Ngoài ra trong năm 2024, toàn tỉnh lấy 151 mẫu sản phẩm sầu riêng tại các vùng trồng để giám định 6 loài vi sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch của Trung Quốc tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên vào thời điểm thu hoạch tập trung tháng 6 đến tháng 7; tại TP Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm từ tháng 7 đến tháng 11. Và lấy 114 mẫu sản phẩm sầu riêng tại 114 vùng trồng để phân tích định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, qua đó hướng dẫn, khuyến cáo nhà nông tại các vùng trồng chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, không sử dụng các hoạt chất cấm, đồng thời tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu…

VĂN VIỆT