Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bảo Lâm: Sản lượng rau an toàn khoảng 11.214 tấn

  • 21/06/2024
  • s 10:20

Mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích canh tác rau an toàn trên địa bàn huyện Bảo Lâm đạt 220 ha, sản lượng khoảng 11.214 tấn.

Trong đó, trên 100 ha sản xuất rau được cấp giấy Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP; 100% sản phẩm rau, củ, quả tại các vùng sản xuất an toàn bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Dự kiến mỗi xã, thị trấn trong huyện Bảo Lâm xây dựng 1-2 vùng trồng rau an toàn, trên cơ sở chuyển đổi từ diện tích sản xuất cây công nghiệp và trên đất khác kém hiệu quả.

Huyện Bảo Lâm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn gắn với một số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý; đa dạng hóa các kênh phân phối, hình thành các sàn giao dịch, chợ đầu mối; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, triển lãm, quảng bá, xúc tiến thương mại...

VĂN VIỆT