Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát triển đảng viên tại Lâm Đồng - những vấn đề đặt ra (Kỳ 1)

  • 25/08/2023
  • 10:38
Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  • 17/08/2023
  • 11:22
Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Đột phá mới trong công tác tổ chức cán bộ

  • 11/08/2023
  • 10:56
Dưới sự chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ trong toàn tỉnh có nhiều đổi mới, đột phá.

Đà Lạt: Người lao động làm theo lời Bác

  • 26/07/2023
  • 15:26
Những công nhân, người lao động đang công tác, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Lạt luôn hào hứng thực hiện học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một phong trào được diễn ra thường xuyên, xuyên suốt của Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt với mục tiêu xây dựng một đội ngũ người lao động giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.